Skräp

BORTFORSLING AV MÖBLER UPPSALA

Vi hjälper dig gärna att forsla bort gamla möbler som inte ska användas mer – även skräp, ris och bråte!

 RUT-avdrag i vissa fall
 Bortforsling inom och utom Uppsala
 Försäkringar och tryggt
 Trafiktillstånd och andra dokument

FÅ PRISFÖRSLAG

Fast pris på bortforsling i Uppsala

Så långt det är möjligt lämnar vi fast pris på alla våra uppdrag i Uppsala, så även vid bortforsling av möbler och skräp, allt för att undvika att missförstånd uppstår. För att offerten ska bli så tydlig och precis som möjligt är det bra att beskriva uppdraget så noga det går. Exempelvis om det ska bäras ner gamla möbler från vinden eller upp från källaren. Om det är något som är speciellt krångligt eller mycket tungt eller otympligt och så vidare. RUT-avdraget om 50% gäller i vissa fall vilket vi beskriver längre ner på denna sida.

Vi hjälper till med bortforsling av en mängd olika saker både till tipp eller kommunens återvinning, kanske till auktionskammare eller second hand. Vår verksamhet är försäkrad för allas trygghet och naturligtvis innehar vi trafiktillstånd samt alla andra nödvändiga tillstånd eller dokument. Allt för att driva en seriös verksamhet inom eller runt Uppsala.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss på flyttfirma Uppsala, om det finns funderingar på bortforsling av olika saker eller om en offert eller ett prisförslag önskas.

bohag

Via Skatteverket går det att få en reducering av arbetskostnaden med 50% i vissa fall, tack vare RUT-avdraget. RUT-avdraget medger en reducering av kostnaden för ett antal olika tjänster inom exempelvis flytt och transport, åt privatpersoner.

Några exempel där RUT-avdraget gäller inom området bortforsling är när något forslas bort för att säljas på auktion, säljas på loppmarknad eller second hand. Avdraget gäller inte vid bortforsling av exempelvis ris, gamla möbler eller skräp till kommunens återvinning/tipp.

Varje person som har en inkomst att hänföra RUT-avdraget till kan dra av så mycket som 75000 kr per år fördelat på en mängd olika hushållsnära tjänster där vissa fall av bortforsling då ingår. För att kunna administrera avdraget krävs det att fakturan är betald och att personnumret är meddelat till oss.

Hjärtligt välkommen om det finns frågor eller funderingar på RUT och vad som gäller.

När vi arbetar med bortforsling av olika saker som har ett värde är vi naturligtvis mycket försiktiga. Vi täcker in det som ska forslas bort på ett bra sätt så att skador undviks.

Vi bär och packar in allt försiktigt på vår flyttbil för att därefter köra till exempelvis auktionskammare på ett försiktigt sätt, allt för att undvika missöden.

Men trots alla försiktighetsåtgärder kan ju ändå olika former av missöden inträffa. I dessa undantagsfall träder vår företagsförsäkring in och ersätter till 100% en sådan skada.

Om något är speciellt värdefullt är det viktigt att vi diskuterar det så att inget obehagligt inträffar. Exempelvis om något värdefullt ska köras till en auktion.

Försäkringar, trygghet och säkerhet hela vägen